JRS Insight

PartnerTech

Q3 med positivt tolkningsföreträde

PartnerTechs Q3 utvecklingen blev trots tuffa marknadsförutsättningar klart bättre än vi hade prognostiserat drivet av ”stjärnan” Electronics, som levererar resultat i linje med de bästa globalt, och centrala kostnadseffektiviseringar, medan problemen i Norge och Karlskoga fortsätter att belasta kraftigt i kvartalet. Implikationen av att lönsamhetsproblemet inte är ett bolagsproblem ger god guidance att ledningens ”turnaround” projekt har hög sannolikhet att lyckas och utväxlingen i EPS från mellanåret 2013 (EPS förväntan SEK 1,00) till nästa års förväntan om SEK 3,50-4,00 blir exceptionell, men representerar fortsatt bara ett delmål mot bolagets fulla potential.

JRS Securities – PartnerTech Q3 2013 2013-10-31


Deep value i väntan på turnaround

PartnerTech är en av Nordens ledande kontrakts-tillverkare med en stark kundlista och intressanta utvecklingsmöjligheter. Den trista finansiella utvecklingen på gruppnivå i PartnerTech döljer två världar, den ena med enheter som redan levererar en stark performance väl i linje med de bästa globalt och den andra med stora förluster. Implikationen av att lönsamhetsproblemet inte är ett bolagsproblem ger god guidance att ledningens ”turnaround” projekt har betydligt högre sannolikhet att lyckas. Effektiv kapitalrationalisering har tagit ner den finansiella risken markant de senaste åren och nästa steg blir att neutralisera förlustkällorna så att lönsamheten återställs till god branschstandard. PartnerTechs egna mål om en vinstmarginal på 7% och RoOC på 20% är mycket ambitiösa och med tanke på att aktien idag handlas i ”deep value” – all-time-low EV/Sales 0,20 – så skulle även en delleverans av målet kunna ge en mycket konkurrenskraftig avkastning.

JRS Securities – PartnerTech Initiating Coverage 2013-08-30


For english reports click here